Pangatur Ni Tuhan

Ai aha do arsak ni rohami
Ale inang pangintubu
Umbahen na sai holosoan ho inang
Di pogos ni ngoluta on

Ai dang na holan hita
Na susah dainang


Godang dope na asing
Ai soboi nian alani roha
Pangatur ni Tuhan do sude

Unang be sai marsak ho inang
Bereng ma hami gelleng mon
Sabar maho manaon na hassit i
Gogoi ma tangiang mi

Ai sakkap ni rohata dohot akka dalanta
Dang i sakkap ni Tuhan
Ai guru di ibana do inang
Parngoluon di portibion

Sabar ma hita dainang
Unang sai lomos ho
Molo sai marsak ho annon
Gabe sahit do na ro

Tahalashon ma na nilehon ni Tuhan
Inang pangintubu
Ta ulahon ma di bagasan ni tangiang
Dalan ni ngoluon
Hombar tu lomo ni rohana
Pasu pasuon na do


Judul : Pangatur ni Tuhan
Cipt : Soritua Manurung
Artis : Valentine Hutagalung

Comments

Popular posts from this blog

Lirik Tennang Attennang Attennang (Boru Toba) - Trio Elexis

Lirik Mauliate Ma - Dorman Manik

Lirik- Ise Ma Mangapus Ilukkon - Bulan Panjaitan